Hamardomen var stappende full da Toralv Maurstad og Espen Skjønberg i går entret scenen med forestillingen «Gullalder» under Kirsten Flagstad Festival

.Kirsten Flagstad Festival

PÅ HAMAR: ELISABETH C. KLÆBO REITAN (tekst og foto)


Kirsten Flagstad Festival
Forestillingen var arrangert på oppdrag av Hamar kommune som et ledd i den kulturelle spaserstokken.

Vi har hørt om den kulturelle skolesekken, dette var utgaven for de som brukte skolesekken for mange år siden. Temaet tekster fra Nordahl Rolfsens lesebok.

Hamar kommune hadde spandert 250 billetter til pleie- og omsorgstjensten, så det var nok mange flere enn de to på scenen som kunne tekstene utenat. I en nesten to timer lang forestilling resiterte, sang, dramatiserte og samtalte de to erfarne skuespillerne tekster fra Nordahl Rolfsens lesebok.

Tekstene kom på rad og rekke som perler på to snører som tvinnet seg sammen – i spedd noen perler av skrøner.

Refleksjoner om hvordan ting var da tekstene ble skrevet, om dikterne visste hva de skrev om; -om de som skrev om blånene egentlig hadde vært i fjellet eller heller satt i sin hage og skrev.

De leste dikt om dyrene, om været, om kjærligheten. Det var en fin balanse mellom dikt opp mot 1905 og den nasjonale bevissthetens vekking via Janteloven og til Ibsens refleksjoner om at hans land var så langt som hans dikt åpnet.Kirsten Flagstad Festival

Det hele ble vakkert avsluttet med at Camilla Wiig Nygaard, akkompanert av Ivar Anton Waagaard, sang.

I tillegg har det vært Master Class med påfølgende konsert og det har vært musikalsk vandring i ruinen på Domkirkeodden. Undertegnede var ikke tilstede på disse arrangementene, men vet fra tidligere at solist Tone Østli som var en av deltakerne på vandringen, har en stemme som gjør en både takknemmelig og ydmyk av å få høre.

Mere i vente imorgen – ingen vits med å vente.

Saken var først publisert i FM (2008)