hamsun_opera_250

Hamsuns diktsamling Det Vilde Kor startet med en samtale om å dyrke kunsten. Med spenning  på hvordan Oslo Operafestival tolket  Hamsun i år,  gikk jeg til Teatermuseet på  søndag.

Tekst og foto: Elisabeth C. K. Reitan

Jeg kjente til diktsamlingen Det Vilde Kor og til Operafestivalen, forventningene var da å høre diktningen i sangversjon. Det fikk jeg da også. Etter hvert. Og da flott fremført av sanger Knut Stiklestad og pianist Joachim Knoph.
Men jeg fikk altså så mye mer.

Første del av forestillingen var en samtale mellom billedkunstneren  Christopher Rådlund (som definerte seg som svensk statsborger og norsk kunstner) og komponisten Marcus Paus.

Rådlunds bilder dannet visuelt bakteppe.  Samtalen var  om veien fram til i dag; det tidlig å ha visst å ville dyrke den klassiske kunsten, det figurative og melodien, det å være på siden av trendene, det å finne sjelevennen i den andre; en relasjon hvor de ikke trengte forklare hvorfor de valgte (det figurative, melodien) men kunne prate om og dele med. Og det å være tro mot melodien.

Rådlund hadde laget noen tolkninger til Hamsuns dikt, Paus hadde tonesatt. Og Paus hadde også valgt seg Stiklestad som tolker nettopp, for som han sa ; en teksttolker/sanger skal tolke teksten slik at du som tilhører opplever det som om du hadde lest teksten  mange ganger selv. Og det lyktes Stiklestad da også med.
I tillegg ga Paus oss, med uvurderlig hjelp av Knoph, sitt musikalske bilde av Rådlund. Og, også med strålende hjelp av Knoph, musikk fra den kinoaktuelle Underdog (som Paus og har skrevet musikk til).
Jeg tenkte da kunstnerne begynte å samtale, at dette kunne da ta alle retninger. Men jeg er glad for at jeg fikk det med meg. Og det tok bare en fin retning.  Jeg tenker på Torvald Steens forelesning under Litteraturfestivalen på Lillehammer i sommer, hvor han fortalte om Hamsuns reise gjennom Kaukasus. En reise som endte i boken I eventyrland.

Også Hamsun gjorde litt annet enn andre når han først skulle på dannelsesreise, han dro ikke til Italia, men østover, mot det opprinnelige mennesket og innover i sinnet  som Steen uttrykte det.  Og kanskje var han, litt som disse to, Rådlund og Paus, opptatt av det å finne sitt eget?  Litt klokere, og veldig glad, gikk jeg fra denne forestillingen.

* Oslo Operafestival arrangeres 4.-13. september.

 

Saken var først publisert i FM (2009)