Fire filmer mottok til sammen seks priser i Tromsø. Pristildelingen var under TIFF 2012. Svenske PLAY og russiske Elena (bildet) gikk ut med to priser hver.

 

Europeisk kritikerpris, Fipresci-prisen, grunnlagt så tidlig som 1930, gikk til filmen ‘’Elena’’ (2011), en russisk film av Andrej Zvjagintsev fra Novosibirsk.

Filmen er om Elena som har gjort en klassereise gjennom ekteskapet sitt, men har dilemmaer som viser at hun verken er helt eller offer. Auroraprisen, prisen for TIFF’s beste film, gikk også til Elena.

Tromsøpalmen, en pris for beste kortfilm i dokumentarfilmprogrammet Film i Nord, gikk til ‘’Flimmer’’ av Line Klungseth Johansen.

Den internasjonale paraplyorganisasjonen for filmklubber, delte ut Don Quiote til den tyske filmen ‘’Halt auf freier strecke’’ (2011) / Stopped on track av Andreas Dresen.

Vi snakket med noen begeistrede og rutinerte filmfestivaldeltagere, som hadde vært og sett filmen. De fortalte at det var en fin film om døden og en måte å snakke om døden på , hvor spesielt barnas roller var gode, en naturlig del av livet som vi prater lite om.

Publikumsprisen TIFF 2012 gikk til ‘’PLAY’’ (2011) av Ruben Østlund fra Sverige. Prisen Den norske fredsfilmen, av TIFF og Senter for fredsstudier ved Universitet i Tromsø og Studentnettverk for fred, gikk også til PLAY. Vi har sett filmen og tittelen er ikke å forstå som lett lek. Dette er en film som har skapt mye diskusjon og omtale i Sverige, og setter søkelyset på hva som skjer når barns lek blir alvor og barn skader barn.

Til tross for alvoret og det tunge tema forsømmelse er tydelig, er dette en film det beveger de vare strengene i deg når du ser. – En får lyst til å gå ut og gjøre verden til et bedre sted. Dette er filmen du må se!

 

Tidligere publisert på FM (2012)