Lørdag 16.juni spilte Håvard Gimse for et par hundre publikummere under Kirsten Flagstad festival 2012. Det var i Hamardomen klaverkonserten fikk klinge i år, og det var helt enkelt en flott konsert!

Kirsten Flagstad festivalen 2012, Hamar – Tekst og foto: Elisabeth C. K. Reitan

På programmet stod Mozart (2 rondods, d-dur KV485 og a-moll KV511), Schubert (4 Ländler op 171), Grieg (fra ‘sangtranskripsjoner’, ‘Modersorg, og ‘Du fatter ei bølgernes evige gang’), Sinding (Impromptu op. 31 og Frühlingsrauschen op. 32), Sæverud (Rondo Amoroso op. 14/7 og Kjempeviseslåtten op. 22/5), Mompou (Angelico) og til sist en flott avslutning med Asturi av Albeniz.

Sjelden sett en utøver så presset på tid og samtidig like elegant rolig når han spilte. Et par melodier (‘Det første møte’ av Grieg og ‘Ninnarella’ av Sæverud) ble tatt fra programmet og anekdotene mellom sangene ble forsøkt gjort så korte som overhodet mulig.

– Men vi må ha tid til dem også, sa Gimse (og med rette!) og myste til sekundantene.

Det er ingen tvil om at dette var klasse og det å høre utøvere som er så elegangte med sitt instrument som Gimse, er alltid en fryd.

Fint er det også å se på der han sitter tilforlaterlig, bare han og flygelet, som han tydeligvis snakker med, lytter til; er i dialog med mens han spiller om det er vart eller kraftig. Vi fikk virkelig høre flygelets potensial.  Det var tøft, vakkert og godt.

Bak og ved siden av meg sitter det to unge gutter i tenårene. De er tydelig spente før konserten og når jeg ser på dem under konserten, ser jeg de spille med. Fingrene går på lårene. Blikket er innadvendt og tilstedeværelsen er 100 %.

Så kommer et parti som er litt for vanskelig. Fingrene stopper opp.

– Enda mere å lære! Uanfektet av at fingrene ikke henger med, lar de seg føre videre av Gimses myke spill som gir lovnad om at det går ant å få det til.

Vi fikk det vi skulle, tidspress til tross!

 

Saken først publisert på FM i 2012