River det i eksistensen? Kjenner du lengsel etter en forgangen tid da festivalene eimet av opprør mot det konvensjonelle? Da tror vi at noen dager i havgapet utenfor Tromsø kan gi deg det du trenger.

Karlsøyfestivalen arrangeres 30.juni – 5. juli 2015

 

 

Karlsøyafestivalens plakat 2015

Tekst: Elisabeth C. K. Reitan

Du kan reise med buss fra Tromsø – og ferge til øya. Yttersida er en fryd for øyne på denne tiden av året, Karlsøya er inget unntak!

Dette er festivalen som endret festivaltid ettersom den ble så enormt populær for noen år sidenat den fint kunne falle i kategorien poppis og kommers. Det  -Nå er vi bare 6-700, det er intimt og fint, sa en trofast gjester av festivalen.

Festivalen har et manifest hvor den sier at »Den er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk.» Videre skriver de: »Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden  preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet.»

Sjekk ut:

https://karlsoyfestivalen.wordpress.com/