La deg berøre av alt som kan fly. Fugler, engler og følelser.  I tiden trenger vi håp. Og slik har det også vært før. I 1940- 41 komponerte Messiaen Quator pour la fin du Temps da han satt i fangeleir. I Trondheim har Quartet Maliniak børstet støv av fiolinen til Palmehavens første kapellmester, Jacob Maliniak, som døde i Auschwitz i 1943. De har spilt inn nettopp Messiaens verk – med Maliniaks fiolin.

Det er vanskelig å ikke la seg berøre. Og heldigvis kjenne på håp.

Quartet Maliniak Foto Ole Wuttudal
Quartet Maliniak Foto Ole Wuttudal

Tekst: Elisabeth Klæbo Reitan

Bilde: Foto: Ole Wuttudal (coverfoto)

Quator pour la fin du Temps (Kvartett til tidens ende) innspilt av Quartet Maliniak

Innspillingen er veldig langt fra drømmende, men mer nær og tydelig. Hvert av de fire instrumentene setter tydelig preg på lydbildet som tegner seg. De vil noe, og du hører det. Jeg lar meg overbevise at det er på musikkens premisser. Det er alvorlig og tillitsfullt på samme tid, -både stykket og framførelsen. Den beveger seg fint sammen, helheten, og samtidig hører du hver stemmer, hvert instrument. Fiolinen er litt vanskelig å beskrive – den er på noe vis det mest skjøre i bildet. Skjør men utholdende. Det er om den lever sitt eget liv – stemmen som brister men bærer likevel. Pianoet tydelig og kraftfullt nærværende. Celloen lidelses og lengselsfylt syngende. Klarinetten som en kullstift som gjør skissene tydelige for alle -samtidig som den leker med deg så både forfører og punkterer den forførelsen.

Du kan ikke være uberørt av dette, av denne innspillingen. Stykket har deler som krever at du orker å være i følelsen av det uavklarte, det vonde og bli dratt med i klovneri som får deg til å glemme en liten stund. Det er spenningsfylt, lengselsfylt og ettertenksomt. Det er sorg og håp.

Alt som kan fly  – fugler, engler og følelser. Naturen er nådeløs men så finnes det engler – og noe mollstemt bærer engelen og musikken oss forsiktig gjennom de åtte satsene. Mine assosiasjoner flyr til Hugos Simbergs bilde Den sårede engel (Haavoittunut enkeli),  men i dette stykket bærer engelen helt fram. Og det utspiller seg et tonesatt drama i tydelig farger og klanger.  

Fiolinens første eier har gitt kvartetten navn. I Elgsetergate 30 i Trondheim kan du finne en snublestein med navnet Jacob Maliniak. Maliniak var født i Warszawa i 1883 og døde i Auschwitz i 1943. Han  var den første kapellmesteren i Hotell Britannias Palmehave i Trondheim. Fiolinen hans har vært i familiens eie fram til fiolinist Daniel Turcina (som er del av kvartetten) overtok den i 2022.

Kvartetten består av Rik De Geyter (klarinett), Øyvind Gimse (cello), Mona Spigseth (klaver) og Daniel Turcina (fiolin).

Den franske komponisten (og organisten og ornitologen) Messiaen (1908-1992) komponerte verket da han satt i fangeleir 1940-41. Stykkets åtte deler er:

I.Liturgie de cristal  (2:59)

II. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps  (5:27)

III. Abîme des oiseaux (6:50)

IV. Intermède (1:41)

V. Louange à l’Éternité de Jésus (10:03)

VI. Danse de la fureur, pour les trompettes  (6:10)

VII. Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps  (7:50)

VIII. Louange à l’Immortalité de Jésus (7:31)

Innspillingen er utgitt april 2023   Tilgjengelig på ulike strømmetjenester

Spilt inn i Frimurerlosjen Trondheim

Produsert av Henning Sommerro

Studio: Øra Fonogram